Popis práce vodiča. popis

Popis práce vodiča je napísanýdokument, ktorý musí podpísať osoba, ktorá sa uchádza o túto pozíciu. Definuje práva a povinnosti vodiča pracujúceho na motorových vozidlách. Vodič je najatá osoba, ktorá využíva firemné auto na obchodné účely.

Každý vodič by mal byť oboznámený s pravidlamicestnej premávke a pokutami uloženými v prípade ich porušenia. Musí tiež poznať technické vlastnosti vozidla a jeho zariadenia, aby pochopil čítanie senzorov a zariadení. Ak chcete študovať poradie inštalácie a odstránenie poplachových systémov je tiež súčasťou jeho povinností. V prípade poplachu musí vodič vedieť, ako ho vypnúť.

popis úlohy vodiča

Salón a karoséria musí byť podporené nímčisté a upratané. Napríklad každý vodič by mal vedieť, že nemôžete umývať vozidlo na priamom slnečnom svetle av zime ho nemôžete robiť s horúcou vodou. Každý svedomitý vodič je povinný sledovať načasovanie ďalšej údržby a kontroly.

Popis práce vodiča popisuje všetkopovinnosti tohto zamestnanca. Je povinný zabezpečiť hladké a správne vedenie dopravy s cieľom zachovať zdravie a život cestujúcich. Bez mimoriadnej miery je zakázané používať zvukové signály a ostrý predstih. Vodič musí predvídať nebezpečnú situáciu, pozorovať vzdialenosť a byť schopný predísť núdzovej situácii.

popis práce vodiča vozidla

Zamestnanec je pri každom výstupe povinnýdoprava zahŕňa poplašný systém, ktorý zabraňuje krádežiam. Počas pohybu musia byť dvere nevyhnutne zablokované, najmä ak cestujú. Musí počúvať vodcu a okamžité nadriadených v prípade potreby včas dodať auto.

Vyžaduje sa popis práce vodičainformovať manažment o svojom zdravotnom stave. Nesmiete piť alkohol počas pracovného dňa a predtým. Taktiež je zakázané používanie psychotropných, antidepresívnych a hypnotických liekov. Je prísne zakázané prinášať náklad alebo cestujúcich podľa vlastného uváženia. Rovnako nie je povolené používať prepravu osobných záujmov počas prestávok. V pracovnom čase musí byť vodič buď v aute alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

Vyžaduje sa popis práce vodičavykonávať denné cestovné listy a vyznačovať v nich trasu. Mali by sa zaznamenať aj najazdené kilometre a spotreba paliva. Zamestnanci musia osláviť a pracovné hodiny.

popisy práce vodiča

Vodič musí byť mimoriadne pozornýcestovať a postupovať po strojoch, ktoré sledujú ho dlho. Vedúcim sa často žiada, aby si zapamätali čísla takýchto áut a informovali ich o podobných situáciách. V prípade podozrenia týkajúceho sa bezpečnosti dopravy je potrebné to oznámiť orgánom.

Popisy práce vodiča sa môžu líšiťv závislosti od druhu dopravy, ktorá sa spravuje. Zamestnanci firmy potrebujú ukázať svoju tvorivosť a snažiť sa priniesť ekonomické výhody.

Popis práce vodiča vozidlaPopisuje auto a jeho práva. Takže vodič má právo požadovať od cestujúcich, aby nosili bezpečnostné pásy, aby udržali čistotu a normy správania. Má tiež právo navrhnúť vodcovským opatreniam zameraným na zlepšenie bezpečnosti vozidla.

Súvisiace správy